Tallinna Lennujaama reisiterminali betoonpõrandad
AS EMV alltöövõtt                                                                                                    15 896m²

Painküla toiduõlitšehhi betoonpõrandad
AS Raunopol alltöövõtt                                                                                            3 426m²

Mustamäe Lastehaigla Polikliiniku betoonpõrandad
AS Remet alltöövõtt                                                                                                 2 545m²

Riia vanalinnas Peeter I aegse maja betoonpõrandate renoveerimine
SIA Merks alltöövõtt                                                                                                 1 662m²